technologie
Aktualności

25% firm zwiększyła w trakcie pandemii inwestycje w nowe technologie

Jak wskazuje najnowsza 3 edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing wśród firm, które zdecydowały się po wybuchu pandemii w 2020r. na zwiększenie zakresu rozwiązań IT do prowadzenia działalności, największy odsetek z nich postawił na rozwiązania mobilne, programy CRM do zarządzania firmą, rozwiązania chmurowe czy oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych.


– O pandemii nikt nie myśli z sympatią, ale to właśnie pandemia zmobilizowała firmy do znacznie większego zainteresowania innowacjami, inwestowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Co istotne to fakt, że tolerancja dla wdrożenia nowych rozwiązań IT wzrosła również wśród badanych przez nas małych firm. To znak, że nie tylko duże przedsiębiorstwa wskazują inwestycje technologiczne jako istotny czynnik dla utrzymania czy rozwoju prowadzonego biznesu. Jak wskazuje raport z największego na świecie badania liderów IT „CIO Survey 2020” zrealizowanego przez KPMG i Harvey Nash podczas pierwszej fali pandemii firmy na całym świecie wydawały dodatkowo około 15 mld USD tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym – mówi Tomasz Jąder, prezes zarządu w Santander Leasing. – Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, nauczyliśmy się jak żyć i prowadzić nasze przedsiębiorstwa w warunkach pandemii, i chociaż w teorii powoli możemy wracać do naszych przed pandemicznych technik pracy i działania, to przecież jasne jest, że pełnego powrotu do tego co było nie będzie. To czego się nauczyliśmy, i do czego się przekonaliśmy będzie razem z nami w następnych latach, i przekonanie, że warto nadal inwestować w rozwój nowych metod działania i technologię pozostanie na wysokim poziomie. Wierzę że, będziemy widzieli dynamikę inwestycji równą co najmniej tej zaraz po wybuchu pandemii – dodaje.

Rozwiązania pozwalające na wykorzystanie urządzeń mobilnych do prowadzenia firmy są zdecydowanie najpopularniejsze wśród małych firm – 90 proc. korzysta lub planuje z nich korzystać. Na drugim miejscu uplasowała się chmura do przechowywania danych (35 proc. korzysta lub planuje), a na trzecim programy CRM (33 proc.). Z pozostałych rozwiązań technologicznych takich jak oprogramowanie służące do automatyzacji procesów w firmie, systemy ERP czy bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji korzysta mniej niż ¼ badanych firm.

– W trakcie pandemii branża ICT odegrała ogromną rolę. Zapotrzebowanie na usługi z tego sektora skokowo wzrosły, np. w kontekście przepustowości sieci. Było i jest to wynikiem dynamicznego rozwoju technologicznego, do którego firmy w krótkim czasie musiały się dopasować, aby zapewnić ciągłość działania biznesu. Według ostatnich danych z raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r. wynika, że prawie 59 proc. osób korzystała już z szybkiego internetu stacjonarnego powyżej 100 Mb/s. Dzięki temu bez większych problemów udało się wdrożyć różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na pracę zdalną zarówno w sektorze publicznym – e-administracja, e-zdrowie oraz e-edukacja, jak i w życiu codziennym – realizacja zadań służbowych, spotkania online, e-handel czy wirtualna rozrywka, Przed nami kolejne wyzwania, które mają na celu wprowadzenie życia społeczno-gospodarczego na jeszcze wyższy poziom, taki jak powszechne wykorzystywanie usług chmurowych czy rozbudowa infrastruktury z myślą o IoT czy smart cities – mówi Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Inwestycje z podziałem na wielkość firmy

Ciekawie prezentują się również dane z badania Leasing Index jeśli chodzi o wskazania firm z podziałem na liczbę pracowników wśród badanej przez Spółkę branży usługowej, handlowej, budowlanej oraz produkcyjnej. Aż 87 proc. firm 1-osobowych, 82 proc. zatrudniających od 2 do 9 pracowników oraz 87 proc. do 49 osób korzysta z rozwiązań mobilnych do prowadzenia firmy. W przedziale od 3 do 6 proc. wyżej wymienionych podmiotów zamierza jeszcze w tym roku inwestycje w tym zakresie.

Zupełnie inaczej prezentują się wnioski z badania w zakresie rozwiązań chmurowych. Obecnie 22 proc. mikro, 20 proc. zatrudniających od 2 do 9 osób oraz 26 proc. przedsiębiorstw do 49 pracowników korzysta z chmury. Co istotne plany związane z rozwojem firmy w tym zakresie deklaruje odpowiednio 9, 14 oraz 17 proc. badanych firm. Jeśli chodzi o systemy CRM to 14 proc. jednoosobowych oraz 21 proc. zatrudniających od 9 do 49 osób firm korzysta z rozwiązań zarządzających kontaktami z klientami. Od 9 do 10 proc. przedsiębiorców deklaruje inwestycje w tym zakresie jeszcze w bieżącym roku.

– Istotne dysproporcje w porównaniu z powyższymi wskazaniami występują w przypadku systemów do automatyzacji procesów w firmie. Jak wynika z naszego badania firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników (28 proc.) i branża produkcyjna (26 proc.) zdecydowanie najczęściej korzysta z takiego oprogramowania.  Aż 16 proc. mikro firm oraz 10 proc. przedsiębiorstw do 49 osób planuje inwestycje w tym zakresie. Szczególnie ambitne plany w tym zakresie deklaruje produkcja bo aż w 20 proc. , w 9 proc. usługi, w 7 proc. budowlanka oraz 5 proc. firm handlowych – wskazuje Magdalena Reimann, dyrektor biura rozwoju obsługi cyfrowej w Santander Leasing.

Także systemy ERP są najczęściej wykorzystywane przez firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników i branżę produkcyjną – 8 proc. do 9 pracowników oraz 13 proc. do 49 pracowników. Jeśli zaś chodzi o rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji – najrzadziej wykorzystywane są przez małe firmy, największy odsetek korzystających lub planujących wykorzystanie jest wśród firm powyżej 10 pracowników – 23 proc.

– Kolejne inwestycje w zakresie wspomnianych dwóch rozwiązań technologicznych  deklarują przede wszystkim przedstawiciele branży produkcyjnej (w przypadku ERP to 22 proc. , jeśli chodzi o AI to 13 proc.) oraz budowlanej, odpowiednio 8 i 10 proc. – podsumowuje Magdalena Reimann.

Dodaj komentarz