Czeski przemysł budowlany
Infrastruktura

Czeski przemysł budowlany osiągnął rekordowe wyniki przed wybuchem pandemii

Szacuje się, że w Czechach w latach 2018-2019 aktywność budowlana znacznie wzrosła, zwłaszcza w segmencie budowy budynków, co zwiększyło CAGR produkcji budowlanej o około 11% w ostatnich latach. Jednak zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie PMR “Impact of coronavirus epidemic on construction market in the Czech Republic 2020. Scenarios and growth forecasts”, w 2020 r. spodziewany jest spadek produkcji.

Od II kwartału 2019 r. wzrost czeskiego przemysłu budowlanego znacznie zwolnił

Oficjalne dane wskazują, że produkcja budowlana w Czechach wzrosła realnie o prawie 3% w 2019 roku, po wzroście o ponad 9% rok wcześniej. Ponadto, wzrost o 5,6% odnotowany w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. nie był optymistyczny, ponieważ został osiągnięty dzięki niskiej bazie, czyli prawie 2% spadku odnotowanym w okresie styczeń-luty 2019 r. W ostatnich kwartałach branża została osłabiona przede wszystkim przez budownictwo niemieszkaniowe, podczas gdy budownictwo mieszkaniowe utrzymuje się na najwyższym poziomie od 2008 roku.

Zauważalny punkt zwrotny dla wskaźnika koniunktury branży budowlanej w Czechach był widoczny w pierwszym kwartale 2018 roku. W związku z oczekiwanym ożywieniem inwestycji w budownictwie inżynieryjnym i przyspieszeniem wzrostu projektów mieszkaniowych, wskaźnik ten odnotował znaczną poprawę. Ta pozytywna tendencja utrzymywała się w 2018 r. i 2019 r., jednakże w 2020 r. ulegnie znacznemu pogorszeniu, w szczególności przez przewidywane spowolnienie działalności w budownictwie mieszkaniowym. Wpływ na spodziewaną recesję będą miały także trudności z obniżaniem wynagrodzeń w budownictwie z powodu niedoboru siły roboczej, co ostatecznie będzie miało negatywny wpływ na marże zysku.

Według PMR do kluczowych czynników, które w ostatnim czasie przyczyniły się do wzrostu aktywności budowlanej w Czechach, należą rosnące dochody osobiste, stale niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz dynamicznie rozwijające się inwestycje w środki trwałe, napędzane przez rekordowo niskie stopy depozytowe i odsetkowe, wraz ze wzrostem kwoty środków unijnych wypłacanych zgodnie z unijnymi programami finansowania na lata 2014-2020.

Od 2017 r. największy wzrost aktywności budowlanej w kraju odnotowano w budownictwie mieszkaniowym. Zdrowe warunki makroekonomiczne, odzwierciedlone w szybszym wzroście indywidualnej siły nabywczej i rekordowo niskim oprocentowaniu kredytów hipotecznych, przyczyniły się przede wszystkim do silnego ożywienia na rynku budownictwa mieszkaniowego w ostatnich kilku latach. W 2019 r. w całym kraju oddano do użytku 36 419 mieszkań, co stanowi najwyższy wynik od 2010 r. i o 13% wynik gorszy od rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 r.

W 2020 r. branża nieruchomości handlowych w Czechach będzie nadal w niewielkim stopniu wspierać budownictwo niemieszkaniowe

Rozwój sytuacji na rynku nieruchomości handlowych prawdopodobnie będzie nadal nieznaczny, wynika z szacunków PMR. Rynek centrów handlowych jest stosunkowo nasycony, a deweloperzy stali się niezwykle ostrożni w kwestii nowych inwestycji. Szacuje się, że każde z czterech największych miast w kraju może pochwalić się ponad 630 m² powierzchni centrów handlowych na 1000 mieszkańców, co znacznie przewyższa analogiczne dane obserwowane w wielu innych miastach UE. Ponadto działalność związana z budową centrów handlowych będzie utrudniona przez niewielką liczbę dużych aglomeracji miejskich w Czechach.

Dodaj komentarz