ubezpieczenie
Finanse

Czym są ubezpieczenia emerytalne?

Ubezpieczenia emerytalne to coraz popularniejsze narzędzia finansowe, dzięki którym Polacy dbają o swoją przyszłość i spokojną starość. Sprawdź, czym charakteryzują się tego rodzaju umowy, jakie korzyści oferują i jak wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Co to są ubezpieczenia emerytalne?

Ubezpieczenia emerytalne to dobrowolne formy oszczędzania na przyszłą emeryturę. Mają na celu uzupełnienie świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które często okazują się niewystarczające dla utrzymania odpowiedniego poziomu życia w wieku emerytalnym. Ubezpieczenia te pozwalają gromadzić środki przez cały okres zawodowej aktywności i wypłacać je po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń emerytalnych?

Ubezpieczenia emerytalne można podzielić na dwie główne grupy:

a) Indywidualne konta emerytalne (IKE) – to specjalne rachunki oszczędnościowe, na których gromadzone są składki przeznaczone na przyszłą emeryturę. Składki mogą być wpłacane zarówno przez ubezpieczającego, jak i jego pracodawcę. IKE umożliwia inwestowanie zgromadzonych środków w różnego rodzaju instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.

b) Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – to dobrowolne ubezpieczenia na życie z elementami oszczędnościowymi. W przypadku IKZE ubezpieczony oprócz ochrony na życie ma możliwość gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę. Składki wpłacane na to konto są wolne od podatku dochodowego (do pewnej ustalonej kwoty).

Jakie są korzyści płynące z ubezpieczeń emerytalnych?

Ubezpieczenia emerytalne oferują wiele korzyści, zarówno podczas oszczędzania na emeryturę, jak i w momencie jej pobierania:

a) Uzupełnienie świadczeń z ZUS – dzięki ubezpieczeniom emerytalnym można liczyć na wyższe świadczenie wypłacane po osiągnięciu wieku emerytalnego.

b) Elastyczność – ubezpieczenia emerytalne pozwalają na indywidualne dostosowanie wysokości składek oraz okresu ich wpłacania.

c) Atrakcyjne inwestycje – oszczędności zgromadzone na ubezpieczeniu emerytalnym mogą być inwestowane w różne instrumenty finansowe, co pozwala na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu niż w przypadku standardowych lokat bankowych.

d) Oszczędności podatkowe – składki wpłacone na IKZE są wolne od podatku dochodowego, co przekłada się na niższy podatek płacony przez ubezpieczającego. Jednym z miejsc, gdzie można uzyskać pomoc związaną z ubezpieczeniami emerytalnymi, jest Biuro ubezpieczeniowe Dla Życia i Zdrowia.

Dodaj komentarz