zarobki na rencie
Finanse

Ile i jak może dorobić wcześniejszy emeryt lub rencista?

We wrześniu br. zmieniły się graniczne kwoty przychodu, powyżej których dorabiający emeryci i renciści mogą stracić świadczenia pieniężne otrzymywane z ZUS. Mowa o wcześniejszych emerytach i rencistach, bo osoby które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet) mogą dorabiać bez ograniczeń. Jakie są nowe limity? Do kiedy obowiązują? Kiedy świadczenia są obniżane, a kiedy zawieszane? Czy zmiana umowy o pracę pomoże „uciec” przed limitami? Wreszcie, jakie są sposoby na dorobienie do wcześniejszej emerytury lub renty? 

We wrześniu zmieniły się limity dla wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy dorabiają do świadczeń pieniężnych otrzymywanych z ZUS. Graniczne kwoty przychodu, po przekroczeniu których świadczenia pieniężne są obniżane lub zawieszane, zmieniają się co trzy miesiące i zależą od przeciętnego wynagrodzenia w kraju (za poprzedni kwartał). Od września wcześniejsi emeryci i renciści, których przychód przekroczy 3853,20 zł brutto, będą musieli liczyć się z obniżeniem świadczeń emerytalnych, natomiast osoby, których przychód przekroczy 7155,90 zł brutto będą musiały przygotować się na zawieszenie świadczeń. Niestety seniorom, którzy chcieliby „uciec” przed limitami nie pomoże też zmiana umowy o pracę na inny typ umowy (np. o dzieło). Zgodnie z polskimi przepisami pracujący emeryt ma obowiązek zawiadomienia ZUS o podjęciu pracy zarobkowej oraz wysokości przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia. Oznacza to, że umowę o dzieło również należy zgłosić. Warto przypomnieć, że powyższe wytyczne dotyczą ok. 10 proc. osób uprawnionych do pobierania świadczeń z ZUS. Seniorzy, którzy ukończyli wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet) mogą dorabiać bez ograniczeń.

Działalność gospodarcza bez rejestracji

Jednym ze sposobów na dorobienie do emerytury może być założenie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Okazuje się, że osoba (w tym także wcześniejszy emeryt lub rencista), która przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej może takową założyć bez konieczności rejestrowania firmy i zgłaszania tego faktu m.in. do ZUS. Z tego przywileju mogą skorzystać emeryci i renciści, którzy chcą dorobić, ale jest jeden podstawowy warunek.

Limit przychodu, którego nie można przekroczyć to 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu co oznacza kwotę 1400 zł (na chwilę obecną kwota minimalnego wynagrodzenia to 2800 zł brutto). Emeryt lub rencista, który nie przekroczy powyższego progu nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji ZUS i płacenia składek. Jeśli jednak przekroczy próg 1400 zł, to musi w ciągu 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.

Renta dożywotnia

Kolejnym sposobem na poprawienie swojej sytuacji materialnej i zwiększenie wpływów do domowego budżetu jest renta dożywotnia. W zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości emeryt dostaje rentę wypłacaną dożywotnio i może do swojej śmierci mieszkać we własnym lokum (co zapewnia mu zapis o służebności osobistej mieszkania lub prawie do korzystania z nieruchomości). Wysokość świadczeń zależy od wartości posiadanej nieruchomości (to może być również dom, a nie tylko mieszkanie), płci oraz wieku seniora.

– Średnie świadczenia pieniężne, które może otrzymać senior wynoszą około 1000 zł miesięcznie, ale zdarzają się także wypłaty w kwocie 2000 zł, 4000 zł a nawet więcej. Wszystko zależy m.in. od wartości nieruchomości. Jeśli jest to dom o dużym metrażu i w dobrej lokalizacji, to renta dożywotnia może wynosić nawet 7000-8000 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że kwota ta podlega waloryzacji i nie jest opodatkowana. Nie jest traktowana również jak przychód z tytułu pracy zarobkowej – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Dodaj komentarz