zwrot skladki oc
Aktualności

Kiedy przysługuje zwrot składki OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi wykupić ubezpieczenie OC na okres 12 miesięcy. Są jednak sytuacje, w których ustawodawca przewiduje możliwość odzyskania pieniędzy z opłaconej polisy. Sprawdźmy więc, kiedy przysługuje zwrot składki OC.

Zwrot składki OC po wyrejestrowaniu auta

Częstą przyczyną zwrotu składki OC jest wyrejestrowanie samochodu. Czynność ta jest najczęściej pokłosiem jednej z dwóch sytuacji:

  • złomowania pojazdu (ze starości lub po jego zniszczeniu w wypadku),

  • utraty samochodu na skutek kradzieży.

Każde z powyższych zdarzeń musi oczywiście zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem, który będzie podstawą do złożenia wniosku o wypowiedzenie umowy OC i zwrotu składki. Po jego akceptacji przez ubezpieczyciela, otrzymamy zwrot pieniędzy – za okres od daty wyrejestrowania pojazdu do końca trwania okresu ochronnego polisy.

Wypowiedzenie umowy a zwrot składki OC

Polisy OC mają to do siebie, że odnawiają się automatycznie. Właściciel pojazdu nie może bowiem nie mieć ubezpieczenia, o ile pojazd nie został wyrejestrowany. W efekcie zdarzają się sytuacje, w wyniku których dochodzi do podwójnego ubezpieczenia auta. Dzieje się tak, kiedy wykupimy polisę u nowego ubezpieczyciela, ale zapomnimy o wypowiedzeniu umowy u dotychczasowego.

W takiej sytuacji powinniśmy oczywiście wypowiedzieć umowę, jednak jest to możliwe tylko w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym polisa odnowiła się automatycznie. Warto mieć na uwadze, że im wcześniej to zrobimy, tym więcej pieniędzy odzyskamy. Zwrot pieniędzy z OC dostajemy bowiem tylko za ten okres ochrony, który nie został jeszcze wykorzystany.

Umowy na odległość i czas na przelew

To, kiedy przysługuje zwrot składki OC, zależy też od sposobu zawarcia umowy. Jeśli zrobiliśmy to zdalnie (przez Internet), przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni i to bez podawania powodu podjętej decyzji. Oczywiście nie dostaniemy wtedy zwrotu całej kwoty, ale tak jak w poprzednich przypadkach – tylko za niewykorzystany jeszcze okres ubezpieczeniowy.

Zwrot składki reguluje wspomniana już ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nią zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od:

  • wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,

  • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

  • dnia w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nabyło wiedzę o wyrejestrowaniu pojazdu.

Kiedy przysługuje zwrot składki OC po sprzedaży samochodu?

W sytuacji w której sprzedajemy samochód, wykupiona polisa OC przechodzi na nowego właściciela. Obowiązkiem sprzedającego jest oczywiście przekazanie towarzystwu ubezpieczeniowemu informacji o sprzedaży auta i przeniesieniu polisy. Sprzedaż samochodu nie oznacza jednak, że jego dotychczasowy właściciel otrzyma zwrot z pieniędzy z OC.

Zależy to bowiem od nabywcy pojazdu. Może on zachować lub wypowiedzieć polisę a następnie kupić nową u innego ubezpieczyciela. Jeśli nabywca wypowie obecną umowę, poprzedni właściciel dostanie pieniądze ze zwrotu polisy OC za okres od dnia, w którym złożone zostało wypowiedzenie umowy – do końca jej trwania.

Jakie dokumenty złożyć?

Aby otrzymać od ubezpieczyciela zwrot składki OC, należy złożyć odpowiedni dokument (często dostępny na stronie ubezpieczyciela). Musi on zawierać wszystkie dane właściciela polisy i jego samochodu oraz dodatkowo dwie ważne informacje: numer konta bankowego (na który ma trafić przelew) oraz powód, dla którego oczekujemy zwrotu składki.

Oczywiście dokument musi być opatrzony odpowiednimi zaświadczeniami, potwierdzającymi zbycie lub wyrejestrowanie samochodu czy też innymi, potwierdzającymi słuszność ubiegania się o zwrot składki. Pamiętajmy o podaniu podstawy prawnej (zapisanej w ustawie). Wniosek można złożyć u ubezpieczyciela osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Dodaj komentarz