pracownicy
Firma

Koszt zatrudnienia pracownika — co się na niego składa?

Koszt zatrudnienia pracownika jest uzależniony m.in. od jego wieku, a także umowy, którą podpisał z pracodawcą — czy jest o pracę, czy też cywilnoprawna. Jednak zazwyczaj pensja brutto nie stanowi całości wydatków, które ponosi firma, ponieważ musi ona opłacać również dodatkowe świadczenia, takie jak składka emerytalna czy zdrowotna. Co dokładnie składa się na koszt zatrudnienia pracownika? Podpowiadamy.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

W przypadku umowy o pracę minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu. Jest to kwota brutto. Oznacza to, że wartość, którą pracownik otrzyma na rękę, pomniejszona jest o 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne i 2,45% na chorobowe, a także część kosztów związanych ze składką emerytalną i rentową.

Pozostałą część tych należności na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaca pracodawca. Obciążany jest on również kosztami związanymi z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszem Pracy, a także ubezpieczeniem wypadkowym. Są one naliczane procentowo od kwoty ustalonego wynagrodzenia.

Dodatkowo firma, która chce zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę, musi zapewnić mu dostęp do szkoleń BHP, wysyłać go na badania lekarskie okresowe, wstępne i kontrolne, opłacać wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 lub 14 dni nieobecności, a także gwarantować płatny urlop i dostarczać mu środki ochrony indywidualnej.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Koszt zatrudnienia pracownika w przypadku umowy zlecenie jest uzależniony od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, czy dana osoba ma też umowę o pracę, prowadzi działalność gospodarczą, pobiera zasiłek macierzyński lub jest studentem. Wówczas, gdy w innym miejscu posiada tytuł do ubezpieczeń społecznych, pracodawca opłaca tylko kwotę brutto. Jeżeli jednak umowa zlecenie jest jedynym źródłem jej dochodu, musi być w pełni oskładkowana. Oznacza to, że należy opłacić dodatkowo ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP, tak jak w przypadku umowy o pracę.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło

Od umowy o dzieło nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym kwota brutto to jedyny koszt zatrudnienia pracownika. Są jednak wyjątki. W przypadku, kiedy zawierana jest ze swoim własnym pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Wtedy należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne.

Dodaj komentarz