Finanse

Księgi przychodów i rozchodów – o czym mowa w praktyce?

Księgowanie wszelkiego rodzaju przychodów, zakupów towarów czy wynagrodzeń jest niezwykle istotne z perspektywy firmy. Pozwala to na przejrzyste prowadzenie księgowości, a co za tym idzie – wiarygodności przedsiębiorstwa. Czym jednak są księgi przychodów i rozchodów?

Czym są księgi przychodów i rozchodów?

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów w Gostyniu są ewidencją księgową, które służą do zapisu operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Można w nich księgować przychody ze sprzedaży czy innych źródeł, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, a także wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia oraz inne transakcje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od kwietnia 2016 roku w księgach przychodów i rozchodów wykazuje się także koszty prac badawczo-rozwojowych. Księgowość w Gostyniu ma za zadanie wspomóc przedsiębiorców w tych operacjach.

Kto prowadzi księgi przychodów i rozchodów?

Nie każdy podatnik ma możliwość prowadzenia takiego typu rozliczeń. Dotyczą one osób fizycznych, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Obowiązek prowadzenia KPiR obejmuje również spółki jawne oraz cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie. Trzeba jednak pamiętać, że przychody netto nie mogą przekroczyć 9 118 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podmioty są zobligowane do prowadzenia własnych ksiąg handlowych.

Zwolnienia z prowadzenia KRiP

Podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub z poszczególnych czynności, związanych z zapisami w księgach. Według paragrafu 4. rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, w przypadku problemów ze stanem zdrowia lub wiekiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności, jest możliwość zwolnienia z tego obowiązku.

Chcąc skorzystać z takiej możliwości, podatnik składa pisemny wniosek w urzędzie skarbowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby zacząć obowiązywać. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia takich ksiąg w trakcie roku podatkowego, wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni.

Dodaj komentarz