Branża budowlana
Infrastruktura

Niepewność w branży budowlanej – przyszłość budownictwa

Rynek budowlany jest tą gałęzią gospodarki, która mimo początkowych obaw nie odczuła jeszcze w dużym stopniu negatywnych skutków epidemii COVID-19. Duże perturbacje obserwowane w innych branżach, zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych oraz problemy finansowe samorządów wpływają jednak silnie na perspektywy rynku nie tylko na najbliższe miesiące, ale i lata.

Kluczowa rola inwestycji publicznych

W II kw. 2020 r. mieliśmy bezprecedensowy lockdown w życiu społecznym i gospodarce. W efekcie po raz pierwszy od trzech dekad gospodarka Polski znalazła się na minusie. W takich okolicznościach kluczowego znaczenia nabiera rola Państwa i inwestycji publicznych. Stąd szczególna rola inwestycji infrastrukturalnych, które obecnie stają się nie tylko swoistym stabilizatorem sytuacji na rynku budowlanym, ale także i w całej gospodarce polskiej.

Pandemia nie tylko nie przekreśliła planów inwestycji drogowych, ale wręcz zwiększyła determinację rządzących, by tym kanałem napędzać gospodarkę. Za deklaracjami idą dodatkowe pieniądze i to konkretne. Czerwcowa aktualizacja Programu Dróg Krajowych przyniosła dodatkowe 21 mld zł, które od 2022 r. zaczną zasilać rynek budowlany. W końcówce sierpnia przyjęto ustawę, dzięki której znajda się większe pieniądze również na drogi lokalne. Budżet Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w tym roku ma zostać zwiększony o 3,8 mld zł. Należy również zauważyć, że prace na polskich drogach są obecnie mocno rozpędzone. Wydatki GDDKiA, w każdym z siedmiu podsumowanych do tej pory miesięcy br. były wyższe niż w analogicznych okresach 2019 r.

Również Krajowy Program Kolejowy jest już niemal w całości zagospodarowany. Według ostatnich danych z PKP PLK, inwestycje o wartości ponad 51,3 mld zł znajdują się w realizacji (projekty inwestycyjne o wartości 13,9 mld zł zostały już zakończone, a w procedurach przetargowych znajdują się kolejne projekty o wartości 4,8 mld zł). Co ważne, przedstawiciele PKP PLK zapowiadają, że mają już gotowe projekty inwestycyjne wybiegające za obecną perspektywę budżetu unijnego – inwestycje o wartości ok. 40 mld zł są już przygotowane i mają być realizowane w klasycznym systemie „buduj”. Czekają jedynie na przyznanie finansowania – jest zatem nadzieja, że po realizacji obecnego programu inwestycyjnego nie będzie luki inwestycyjnej.

Rząd nie wycofuje się także z gigantycznych planów inwestycyjnych związanych z realizacją CPK. To nie tylko megalotnisko, ale także linie kolejowe łączące je z głównymi miastami w Polsce. Podpisano już pierwszą umowę na prace związane z inwentaryzacja przyrodniczą terenów, na których realizowane będą inwestycje kolejowe (trasa Warszawa-Łódź). Rozpoczynająca się modernizacja stacji Warszawa Zachodnia obejmie już wyjście w kierunku CPK. Wartość dodana PKB brutto, którą wygeneruje ta inwestycja w polskiej gospodarce, to 126 miliardów złotych (wartość fazy budowy), a realizacja wszystkich powiązanych z nią komponentów to kilkanaście lat prac budowlanych.

Budownictwo – jakie prognozy czekają poszczególne branże?

Cyklicznie organizowane Forum Budownictwo będzie bardzo dobrą okazją do przedstawienia najnowszych prognoz dla wszystkich segmentów rynku budowlanego, nie tylko dla kluczowej dla przyszłości branży infrastrukturalnej. Podczas forum zaplanowano pięć paneli dyskusyjnych, prezentacje wprowadzające oraz czas na aktywny networking.

Obecność przedstawicieli administracji rządowej, liderów branży budowlanej, producentów materiałów budowlanych, jak i finansistów pozwoli na wymianę opinii na temat perspektyw rozwojowych.

Będziemy rozmawiali m. in. o:

  • najważniejszych problemach, które ograniczają działalność firm budowlanych,
  • nowej ustawie o zamówieniach publicznych, która zacznie obowiązywać od 2021 r.,
  • perspektywach wpływu środków pomocowych z tzw. funduszu odbudowy postcovidowej,
  • zmianach, które zaszły na rynku nieruchomości komercyjnych,
  • spodziewanych tendencjach na rynku materiałów budowlanych.

Dodaj komentarz