rozwoj firmy
Gospodarka

Nowy raport Salesforce – Trendy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Firma Salesforce opublikowała piątą edycję raportu pt. „Small and Medium Business Trends” (Trendy wśród małych i średnich przedsiębiorstw). Badanie przeprowadzone przez The Harris Poll w czerwcu i lipcu obejmuje odpowiedzi zebrane od ponad 2500 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz liderów z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy oraz Azji i Pacyfiku.  

Wyniki badań wskazują kilka skutecznych sposobów, dzięki którym małe i średnie firmy mogą odnieść sukces w cyfrowym świecie.

Przykładowo 67% liderów MŚP twierdzi, że wsparcie społeczności było ważne dla przetrwania ich firmy podczas pandemii, a zdaniem 69% kluczowa okazała się pomoc rządowa.

Małe firmy stawiają na pierwszym miejscu zaufanie pracowników i klientów

 

Największe sukcesy odnoszą te małe i średnie firmy, które podejmują działania mające na celu zdobycie zaufania pracowników. Badania pokazują, że 50% małych i średnich przedsiębiorstw o rosnących przychodach zaoferowało elastyczne warunki pracy w czasie pandemii, w porównaniu do 38% firm, których przychody pozostają w miejscu lub maleją.

Te firmy również ciężko pracują, aby zdobyć zaufanie klientów. Na przykład 75% rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że ich klienci oczekują możliwości dokonywania transakcji online. W związku z tym 72% z nich umożliwia dokonywanie zakupów w sieci – w tym ponad jedna trzecia (35%) dodała taką możliwość w ciągu ostatniego roku. Ponadto 95% rozwijających się MŚP podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie danych firmy i ochronę informacji o klientach przed cyberatakami.

MŚP wkraczają w cyfrowy świat

Małe firmy w większości przypadków nie były przygotowane na pandemię i jej skutki ekonomiczne, co zmusiło wiele z nich do digitalizacji. Musiały one upewnić się, że ich pracownicy mogą się komunikować, współpracować i bezpiecznie zarządzać sprzedażą w zmieniającym się świecie.

71% rozwijających się MŚP twierdzi, że przetrwało pandemię dzięki cyfryzacji, a 66%, że ich firmy nie byłyby w stanie przetrwać pandemii opierając swoją działalność na technologii sprzed dekady.

Dodatkowo:

  • 82% małych i średnich przedsiębiorstw o rosnących przychodach zwiększyło obecność swojej firmy w Internecie w ciągu ostatniego roku.
  • 42% rozwijających się MŚP przyspieszyło swoje inwestycje technologiczne w ciągu ostatniego roku (w porównaniu do 33% w sierpniu 2020 r.).
  • 51% rozwijających się SMB przyspieszyło swoje inwestycje w technologię obsługi klienta w ciągu ostatniego roku. Obecnie 65% z nich korzysta z oprogramowania do obsługi klienta.
  • 79% małych i średnich przedsiębiorstw planuje na stałe zaoferować usługi realizowane bezkontaktowo
  • 23% rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło korzystać z oprogramowania e-commerce po raz pierwszy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • * 72% małych i średnich przedsiębiorstw zwiększyło obecność swojej firmy w Internecie w ciągu ostatniego roku.
  • 41% SMB przyspieszyło swoje inwestycje w technologię obsługi klienta w ciągu ostatniego roku. (Obecnie 53% SMB korzysta z oprogramowania do obsługi klienta).

MŚP przewidują długoterminowe zmiany związane z pandemią – praca zdalna zostanie z nami

W miarę jak wszystkie MŚP (zarówno rozwijające się, jak i pozostające w stagnacji/tracące udział w rynku) podążają naprzód, wiele z nich, a dokładniej 75%, wierzy, że zmiany, których dokonały w działalności biznesowej w ciągu ostatniego roku, przyniosą długoterminowe korzyści. Jeśli chodzi o to, jak MŚP wyobrażają sobie przyszłość swoich pracowników, 43% przewiduje, że pracownicy będą dzielić swój czas między pracę osobistą i zdalną lub będą pracować głównie zdalnie.

Ponadto rozwijające się MŚP częściej przygotowują plany na swoją przyszłość, czyli opracowują scenariusz rozwoju wydarzeń. 77% rozwijających się MŚP twierdzi, że stworzyło plany na wypadek przyszłych kryzysów, bez względu na to, co się wydarzy.

Podczas pandemii wielu liderów SMB przemyślało swoje strategie, aby utrzymać swoje firmy na rynku; dzięki temu operacje stały się bardziej wydajne niż kiedykolwiek. SMB planują teraz utrzymać niektóre z tych zmian na stałe. W dłuższej perspektywie, 36% SMB planuje, aby pracownicy pracowali zdalnie co najmniej połowę czasu, a 13% SMB zamierza w dłuższej perspektywie czasowej pracować głównie zdalnie.

Trzy najważniejsze cechy osobiste, które według liderów SMB pozwolą im odnieść sukces w ciągu najbliższego roku:

  • Znajomość rynku (36%)
  • Umiejętność rozwiązywania problemów (35%)
  • Elastyczność i zwinność (34%)

Społeczeństwa i rządy wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa

Z powodu zamknięcia firm w wyniku pandemii, małe i średnie przedsiębiorstwa znalazły się w sytuacji braku zasobów – jednocześnie walcząc o utrzymanie strumieni przychodów. Rządy i społeczności lokalne postanowiły im więc pomóc:

– 67% liderów SMB twierdzi, że wsparcie społeczności było ważne dla przetrwania ich firmy.

– 69% małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że wsparcie rządowe było ważne dla przetrwania ich firmy.

– 61% małych i średnich przedsiębiorstw ubiegało się o pomoc finansową (programy rządowe, prywatne pożyczki, prywatne dotacje, itp.) podczas pandemii.

– Spośród 31% małych i średnich przedsiębiorstw, które ubiegały się o pomoc, 73% twierdzi, że ją otrzymało.

Metodyka

Badanie zostało przeprowadzone online przez The Harris Poll na zlecenie Salesforce między 21 czerwca 2021 r. a 12 lipca 2021 r. wśród 2534 właścicieli i liderów MŚP w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Respondenci mieli ukończone 18 lat, byli zatrudnieni na pełny etat, część etatu lub pracowali na własny rachunek, byli właścicielami lub kierownikami wyższego szczebla w firmach zatrudniających od 2 do 200 pracowników i osiągających roczne przychody poniżej 1 miliarda dolarów.

Punkty danych zostały zważone według liczby pracowników, aby dostosować je do rzeczywistych proporcji wielkości firm w populacji. Ankieta online nie jest oparta na próbie probabilistycznej i dlatego nie można oszacować teoretycznego błędu próby.

Wszyscy respondenci byli zewnętrznymi panelistami (nie ograniczali się do klientów Salesforce)

Dodaj komentarz