pololenie z stawia na kolej
Infrastruktura

Pokolenie Z w Europie stawia na kolej

Kolej jest obecnie jedną z najbardziej przyjaznych środowisku form transportu, która dzięki stale wdrażanym innowacjom rozwija się i funkcjonuje w sposób coraz bardziej zrównoważony.

Dlaczego osoby w wieku 16 – 25 lat czyli pokolenie Z zamieszkujące kraje europejskie wybiera kolej? Czy mają na to wpływ kwestie ekologiczne? Czy młode pokolenie, zwłaszcza kobiety interesują się możliwościami zawodowymi dotyczącymi branży kolejowej?

Opublikowane dzisiaj wyniki niezależnego badania, przeprowadzonego przez międzynarodowy think tank ThinkYoung, stanowią zbiór informacji na temat stosunku przedstawicieli pokolenia Z w Europie do powyższych kwestii i nie tylko.

Oto pięć kluczowych wniosków z badania:

Większość przedstawicieli pokolenia Z wybiera bardziej ekologiczną formę transportu ze względu na dobro planety.
Pokoleniu Z zależy na tym, aby władze inwestowały w zrównoważony rozwój transportu kolejowego.
Pokolenie Z uważa, że technologie bezemisyjne to przyszłość transportu szynowego.
Około połowa przedstawicieli europejskiego pokolenia Z rozważa podjęcie studiów czy pracy związanych z działalnością na rzecz naszej planety.

Dla kobiet z pokolenia Z, zawodowo związanych ze STEM-em (naukami ścisłymi), podejście pracodawcy do kwestii zrównoważonego rozwoju jest ważniejsze niż dla mężczyzn z tego samego pokolenia.

Badanie obejmuje swoim zakresem wyniki ogólne dla Europy, jak i dla konkretnych krajów, wśród których znajdują się Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska i Holandia. Badanie stanowi część kampanii HOP ON FOR OUR PLANET – inicjatywy podjętej z ramienia Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Zaopatrzenia Kolei UNIFE
z myślą o przyspieszeniu ogólnoeuropejskich działań na rzecz środowiska w sektorze kolejowym.

Jednym z głównych celów kampanii jest rekrutacja nowego pokolenia utalentowanych pracowników – a także utrzymanie tych bardziej doświadczonych spoza pokolenia Z. Jednak samo badanie jest też wyjątkową okazją, aby wysłuchać głosu młodego pokolenia i odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania, zacząć prowadzić bardziej przemyślaną strategię działań.

Właściwy kierunek w stronę zrównoważonej infrastruktury transportowej

Kampania to ewidentny dowód na to, że kolej to właściwy kierunek w stronę zrównoważonej infrastruktury transportowej, innowacyjnego rynku pracy, a także szeregu możliwości rozwoju zawodowego – zwłaszcza
w przypadku europejskiej młodzieży z tzw. pokolenia Z, która, jak wynika z badania, powinna jeszcze sporo się dowiedzieć o naszej branży – komentuje Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom oraz prezes UNIFE.

Wyniki badania zostały przedstawione dzisiaj podczas oficjalnego startu kampanii „Hop On”, który odbył się
w formie online. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele pokolenia Z, DG GROW, Parlamentu Europejskiego oraz największych spółek z sektora zaopatrzenia kolei.

Dzisiejsze wydarzenie to kolejny dowód na to, że branża kolejowa przechodzi ciągłą transformację. Do kampanii „Hop On” dołączyliśmy z niekrytym entuzjazmem. To w końcu kolejna okazja – po projekcie Blueprint for Skills – by dotrzeć zarówno do młodszych, jak i już doświadczonych pracowników, dać im dostęp do innowacji i otworzyć drogę do całego szeregu wspaniałych możliwości w zakresie rozwoju zawodowego – mówi Philippe Citroën, dyrektor generalny UNIFE. – Jestem przekonany, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom, pociąg zwany Europejskim Zielonym Ładem będzie w stanie nabrać imponującego tempa.

Badanie oraz cała kampania wspierają ideę, zaproponowaną na poziomie Komisji Europejskiej, aby rok 2021 uczynić Europejskim Rokiem Kolei. Inicjatywa ma na celu promować kolej jako jeden z najbardziej zrównoważonych, bezpiecznych i ekologicznych środków transportów.

Dodaj komentarz