Raport
Gospodarka

Raport Salesforce o stanie małych i średnich przedsiębiorstw

Salesforce opublikował czwartą edycję swojego Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch częściach – w marcu 2020 r., a następnie w sierpniu w ramach badania uzupełniającego, dzięki czemu uzyskano pełny zakres wiedzy na temat funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na początku i w trakcie pandemii.

Ten rok przyniósł wyzwania dla przedsiębiorstw każdej wielkości, nie omijając także sektora małych i średnich firm. Raport ukazuje najbardziej aktualne spojrzenie na to, jak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorcy z różnych branż musieli borykać się na przemian z kryzysami gospodarczymi, zdrowotnymi, jak również tymi związanymi z rasizmem czy klimatem.

Badania objęły ponad 2300 właścicieli i liderów małych i średnich przedsiębiorstw w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako zatrudniające od 2 do 200 pracowników, z rocznym przychodem mniejszym niż 1 mld dolarów.

„Małe przedsiębiorstwa zawsze stanowiły kluczową część naszej gospodarki, dlatego szczególnie ważne jest, abyśmy je wspierali także podczas pandemii”, powiedziała Meredith Schmidt, GM i EVP, Essentials i SMB. „Mamy nadzieję, że te spostrzeżenia dadzą liderom małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie inspiracje, jak inne firmy poruszają się w tym trudnym okresie i hartują swoje biznesy przed potencjalnymi zagrożeniami w przyszłości. Jestem optymistką i wierzę, że rynek MŚP będzie mógł stale się rozwijać pomimo przeszkód jakie stanowią obecne kryzysy”.

Wybrane spostrzeżenia z Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

Zorientowanie na klienta pozostaje kluczowe dla rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się obecnie w fazie wzrostu (mające 1 lub więcej procent wyższy przychód w przeciągu ostatnich 6 miesięcy) o wiele chętniej podejmują działania mające na celu poprawę interakcji z klientem, biorąc pod uwagę okres od początku pandemii. Co więcej, wydaje się że są one zdecydowanie lepiej wyposażone w narzędzia dostarczające klientom elastyczną politykę zwrotów i szeroki zakres opcji płatności. Ponadto przedsiębiorstwa rozwijające się są skłonne do priorytetowego traktowania relacji z potencjałem na stałą współpracę niż transakcji jednorazowych.

Optymizm w obliczu nowych wyzwań nie opuszcza sektora MŚP

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie mocno ucierpiało podczas pandemii z powodu braku dostępu do zasobów, od których zostali odcięci poprzez obostrzenia epidemiczne. Trzy najbardziej znaczące ograniczenia w działalności biznesowej stanowi brak kapitału, zaspokajanie potrzeb klientów i zatrudnianie odpowiednich specjalistów.  Wszystkie te ograniczenia nie zmieniły się w przeciągu trwania pandemii – utrzymują się na stałym poziomie przez cały okres jej trwania.

Poza wyżej wymienionymi utrudnieniami Covid-19 dołożył jeszcze kilka, takich jak obniżone przychody, zmniejszony popyt oraz ograniczenia w zakresie zdrowia publicznego. Te trudności zajmują trzy pierwsze miejsca w zestawieniu wszystkich wyzwań, na które były skazane przedsiębiorstwa podczas pandemii. Co więcej, aż 3 na 5 liderów małych i średnich firm twierdzi, że lokalne nakazy zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej zagrażały rentowności ich przedsiębiorstw, natomiast wymogi w zakresie zdrowia publicznego stanowiły nadmierne obciążenie.

Nawet w przypadku tych wyzwań 22% MŚP patrzy na przyszłość bardzo optymistycznie, a aż ponad 50% – nieco optymistycznie.

MŚP, które korzystają z nowych technologii są wstanie lepiej dostosować się do zmienności rynku

Na przestrzeni lat wykorzystanie technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa stale rośnie. Według danych z ankiety ponad połowa respondentów deklaruje, że korzysta z systemu zarządzania relacjami z klientem, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z rokiem 2019. Nawet podczas pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa kontynuowały wdrażanie nowych technologii, a co najmniej 1 na 5 liderów małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wdrożyli co najmniej jedno z następujących rozwiązań: aplikacje do e-mail marketingu, system obsługi klienta, narzędzia do współpracy przy projektach lub oprogramowanie do handlu elektronicznego. Około 1 na 5 liderów MŚP nie korzysta obecnie z tych rozwiązań, ale planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto, liderzy korzystali z mniejszej liczby aplikacji w porównaniu z poprzednimi latami i prawie trzy czwarte respondentów (72%)* uważa, że jedna scentralizowana aplikacja do zarządzania ich funkcjami biznesowymi byłaby wystarczająca.

* Odpowiedzi z badania z marca 2020 r.

Metodologia

Wstępna ankieta została przeprowadzona online przez The Harris Poll na zlecenie Salesforce, w okresie od 28 lutego do 18 marca 2020 r. Odpowiedzi udzieliło 2 411 właścicieli i liderów małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie uzupełniające zostało przeprowadzone sześć miesięcy później, w okresie od 7 do 31 sierpnia 2020 r., wśród 2 377 właścicieli i liderów małych i średnich przedsiębiorstw w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Respondenci mieli 18 lat lub więcej, byli zatrudnieni na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin lub na umowę B2B, a właściciele lub kadra kierownicza wyższego szczebla w ich firmach zatrudniała od 2 do 200 pracowników, osiągając roczne przychody poniżej 1 mld USD.

Dodaj komentarz