asfalt
Infrastruktura

Rośnie sprzedaż asfaltu po stałej cenie

Firmy budowlane coraz częściej korzystają z możliwości zakupu asfaltu u polskich producentów po stałej cenie. Rozwiązanie to pozwala minimalizować ryzyko wzrostu cen materiałów budowalnych, który obecnie obserwowany jest na rynku.

Ceny asfaltu  uzależnione  są od notowań ropy na światowych rynkach, cen HFO (ciężki olej opałowy) oraz kursu dolara. Na kształt ceny asfaltu wpływa też szereg niezależnych czynników makroekonomicznych (m.in. popyt oraz podaż). Odzwierciedleniem sprzedaży asfaltu jest także sezonowość. Po wyraźnym spadku cen na początku 2020 roku, w IV kwartale zaczęły one ponownie rosnąć.

Obecnie wraz z ceną ropy rosną także ceny produktów jej przerobu, między innymi asfaltów

Aby pomóc firmom wykonawczym zminimalizować skutki panujących warunków makroekonomicznych, polscy producenci asfaltów już kilka lat temu wprowadzili możliwość sprzedaży swoich produktów po stałych cenach.

– Funkcjonujące w ORLEN Asfalt narzędzie stałych cen było odpowiedzią na potencjalną sytuację ekonomiczną, której obecnie jesteśmy świadkami, czyli szybko rosnących cen ropy na światowych rynkach – mówi Marek Pietrzak, prezes ORLEN Asfalt. – Klienci, którzy zdecydowali się podpisać z nami taką umowę, mają zagwarantowaną stałą cenę i dostawy na określonym poziomie ilościowym nawet przez okres czterech lat. Od 2014 roku wielkość sprzedaży asfaltu po cenie stałej sukcesywnie rośnie. W roku 2020 nastąpił znaczący wzrost o ok. 20 proc. tej formy sprzedaży w stosunku do roku poprzedzającego. Obecnie co czwarta dostawa realizowana jest po stałej cenie. Wykorzystanie tego narzędzia przez odbiorców realizujących duże, wieloletnie inwestycje, niweluje ryzyka przy ich realizacji związane ze wzrostem notowań.

– Sprzedaż asfaltów naszej spółki w ubiegłym roku była na nieco wyższym poziomie niż w roku poprzednim. LOTOS Asfalt w polityce cenowej kieruje się elastyczną reakcją na sygnały płynące z rynku i ten czynnik determinuje poziom cen również w roku 2021 – mówi Cezary Godziuk, prezes Zarządu spółki LOTOS Asfalt. – Obserwujemy wzrost zainteresowania umowami ze stałymi cenami wśród klientów. Systematycznie rosną odbiory asfaltu w tej formule. W 2020 roku spółka LOTOS Asfalt osiągnęła drugi wynik od momentu wprowadzenia tego narzędzia do swojej oferty (tj. od 2010 roku). Kolejne lata także rysują optymistyczną perspektywę. Klienci docenili spokój, jaki niesie zabezpieczenie ceny, a także oferowaną przez LOTOS Asfalt elastyczność, która odpowiada dynamicznej specyfice budowy dróg. Dodatkowo takie umowy mają wysoki priorytet realizacji, więc klient, oprócz zabezpieczenia ceny, kupuje gwarancję dostaw i najwyższy poziom obsługi w okresie spiętrzeń zamówień.

Początkowo umowy zawierane były jedynie przez największe firmy na zabezpieczenie budowy kontraktów autostradowych. Dziś, po przeszło dekadzie, rozwiązanie to jest szeroko stosowane przez wielu odbiorców na kontraktach o różnej wielkości.

Dodaj komentarz