wybor szkolenia
Firma

Szkolenia resocjalizacyjne – o czym mowa w praktyce?

Szkolenia resocjalizacyjne pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu psychologicznych i prawnych metod zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i demoralizacji najczęściej wśród osób nieletnich. Osoba posiadające te umiejętności wie doskonale jakie metody nauczania stosować zwłaszcza w ośrodkach z trudną młodzieżą, w tym w zakładach poprawczych. Jak działają takie szkolenia w praktyce? Wyjaśniamy.

Czego uczą szkolenia resocjalizacyjne?

Szkolenia resocjalizacyjne uczą tego w jaki sposób przekazywać wiedzę i jak postępować przy nauczaniu tak zwanej trudnej młodzieży. Są to osoby najczęściej nieletnie, które trafiły do ośrodków wychowawczych, poprawczych i innych zakładów specjalnych. Duże znaczenie ma przede wszystkim umiejętność wsparcia psychologicznego, więc na takich kursach dużą wagę przywiązuje się do aspektów związanych z poprawnym podejściem do osób sprawiających problemy wychowawcze.

Podczas szkoleń resocjalizacyjnych uczestnicy zyskują potrzebną wiedzę z zakresu działań prawnych. Jest to wiedza bezcenna, aby móc podejmować konkretne działania i móc chronić osoby przed popełnieniem czynów zabronionych, które przyczynią się do jeszcze większego odizolowania danej jednostki od społeczeństwa.

Osoby w trakcie szkolenia zyskują także wiedzę dotyczącą terapii uzależnień, technik socjoterapeutycznych oraz zachowań patologicznych. Uczą się rozpoznawać wzorce zachowań i przypisywać je do określonych metod terapeutycznych. Na podstawie tego są w stanie samodzielnie wdrożyć odpowiednie działania profilaktyczne.

Dla kogo skierowane są szkolenia resocjalizacyjne?

Szkolenia resocjalizacyjne, podobnie jak kursy doszkalające dla nauczycieli w Rzeszowie, przeznaczone są dla osób dla których taka praca związana jest z pasją i misją do wykonania. Pedagogiem może zostać osoba, która ma w sobie dość empatii i jest otwarta na potrzeby drugiego człowieka. Musi umieć słuchać oraz posiadać dar przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i cierpliwy, ale również stanowczy. Pożądaną cechą jest także asertywność.

Dodaj komentarz