Inwestycje w Krakowie
Infrastruktura

Wystartowały strategiczne inwestycje na północy Krakowa – znamy szczegóły

Ostatnie tygodnie to dla północy Krakowa bardzo dobry czas. Nowe, od dawna wyczekiwane w tej części miasta inwestycje, w końcu zaczęły być realizowane. Za kilka lat ta okolica, z nieco zaniedbanej komunikacyjnie, zmieni się nie do poznania. Pojawi się tramwaj, szeroka droga wylotowa oraz północna obwodnica. Ile potrwają poszczególne etapy inwestycji i jak będą one przebiegać? Jakich utrudnień w ruchu należy się przy tym spodziewać? Jak Miasto planuje sobie z nimi poradzić?

Zmiany w organizacji ruchu

Pod koniec sierpnia została wydana decyzja ZRID na rozbudowę al. 29 Listopada. Zaledwie miesiąc wcześniej rozpoczęła się budowa tramwaju na Górkę Narodową. Obie inwestycje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Zarówno na pierwszą, jak i drugą, mieszkańcy czekali od wielu lat.

Prace remontowe na al. 29 Listopada jeszcze nie ruszyły. Na dobre rozpoczął się natomiast pierwszy etap budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową, wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej. – Przez najbliższe tygodnie Krakowianie muszą liczyć się ze zmianami w ruchu. Od 19 września zostanie zmodyfikowana tymczasowa organizacja ruchu na ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Pleszowską w kierunku zachodnim. Na tym 250-metrowym odcinku ruch samochodowy zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni, a do dyspozycji kierowców pozostaną trzy pasy ruchu: dwa w kierunku drogi A4 i jeden w stronę Nowej Huty. Pozostały odcinek ul. Opolskiej oraz buspasy będą funkcjonować bez zmian – przedstawia szczegóły nadchodzących prac Jakub Osiecki, kierownik budowy firmy Intercor, wykonawcy inwestycji.

Drugi etap, kolejne prace

Drugi etap inwestycji, który potrwa ok. 4-5 miesięcy, jest obecnie w trakcie przygotowań. – Ulicą Opolską przebiega magistralna sieć ciepłownicza zasilająca dzielnicę Prądnik Biały. Koliduje ona z projektowanym tunelem, dlatego ten odcinek ciepłociągu zbudowany będzie w nowej lokalizacji. Biorąc pod uwagę czasochłonność prac oraz okresy grzewcze uniemożliwiające wyłączenia na tych sieciach, przełączenie będzie mogło być wykonane najprędzej w kwietniu. Mieszkańcy nie muszą się więc martwić, że ten etap prac może mieć wpływ na temperaturę w ich mieszkaniach – uspokaja przedstawiciel wykonawcy.

Wykonanie przełączenia tej sieci umożliwi rozpoczęcie w pełnym zakresie robót na ścianach szczelinowych, budowę estakady tramwajowej nad ul. Nad Sudołem oraz przełożenie samego potoku Sudół i wykonywanie robót ziemnych w jego rejonie. Podczas tych kilku miesięcy mieszkańcy ul. Opolskiej mogą spodziewać się czasowych utrudnień w związku z budową kanału przełazowego, kanalizacji deszczowej oraz sieci uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo, zamknięta zostanie też ul. Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Górnickiego na czas budowy przepustu na potoku Bibiczanka. Przebudowane zostaną też linie średniego i wysokiego napięcia, powstanie mur oporowy oraz zbudowany zostanie kanał przełazowy na ul. Nad Sudołem.

Jak zapowiada Zastępca Dyrektora Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Michał Mikołajczyk, pojawią się też zmiany w ruchu drogowym m.in. na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i ul. Pleszowskiej, wynikające z przeniesienia ruchu na drugą stronę jezdni. – Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna – mówi Michał Mikołajczyk. – Ponadto, zostanie wyłączona relacja lewoskrętu z ul. Opolskiej w ul. Pleszowską, a także wprowadzony nakaz jazdy w prawo z ul. Pleszowskiej, zostanie zlikwidowane przejście dla pieszych oraz przystanek autobusowy w kierunku Nowej Huty. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Prądnicką można spodziewać się przeniesienia przystanku ze skrzyżowania z ul. Pleszowską, likwidacji przejścia dla pieszych na wschodniej stronie skrzyżowania oraz przeniesienia przejścia dla pieszych na zachodnią stronę skrzyżowania, aby było ono bliżej nowego przystanku. Te działania mają na celu poprawę przepustowości ul. Opolskiej oraz ułatwienie pieszym dojścia do przystanku.

Projekt pod kontrolą

Jak widać, planowanych prac jest bardzo wiele. Michał Mikołajczyk zaznacza, że niektóre z wymienionych działań mogą spowodować problemy komunikacyjne, ale miasto ma na to plan. – Sygnalizacja świetlna na ul. Opolskiej została podłączona do Centrum Sterowania Ruchem celem reagowania na zmiany w natężeniu ruchu w związku z prowadzoną inwestycją, co pozwoli na upłynnienie ruchu – zaznacza przedstawiciel MIR-u.

Niektórzy mieszkańcy martwią się, że obecnie inwestycja nie jest jeszcze zbyt zaawansowana, a co się z tym wiąże, termin, od którego uzależnione jest jej unijne dofinansowanie, może być zagrożony. Jednak jak mówi Anna Twardowska, Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Technicznej Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, Miasto ma do czynienia z bardzo potężnym i skomplikowanym zadaniem, a na obecnym etapie prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem. – Musimy przygotować teren pod główne prace. Obecnie wykonawca skupia się na demontażu istniejących ekranów akustycznych, przechodzi również do przekładek istniejącego uzbrojenia. Warto jednak zaznaczyć, że w ramach kontraktu wykonawca ma założone na realizację robót 26 miesięcy od momentu uzyskania decyzji ZRID – dodaje Anna Twardowska. Jak zaznacza wykonawca, gdy otworzą się główne fronty robót, przewiduje pracę dwuzmianową, by wszystkie etapy udało się zakończyć w przewidywanym terminie.

W najbliższym czasie rozpocznie się też rozbudowa al. 29 Listopada, co przy jednoczesnej budowie tramwaju może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie Krakowian. Jak zapewnia Anna Twardowska, projekty te muszą być i będą ze sobą skoordynowane. – Wspólnie z Miejskim Inżynierem Ruchu pracujemy obecnie nad tym, by sprawnie przeprowadzić te projekty, przy jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców – mówi przedstawicielka ZIM.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Górkę Narodową to kluczowa inwestycja dla północnych dzielnic Krakowa, pozbawionych dotychczas komunikacji szynowej. Ile czasu będzie zajmował mieszkańcom przejazd powstającym właśnie tramwajem? – Zakłada się, że podróż z pętli końcowej do Śródmieścia potrwa około 20 minut – mówi Jan Machowski, rzecznik ZIM. – Przejazd tramwajem to nie tylko szybkość, ale również wygoda i bezpieczeństwo dla pasażerów. Liczymy, że możliwość przejazdu tramwajem z Górki Narodowej pojawi się już pod koniec 2022 roku. Planujemy również w tym czasie rozpoczęcie budowy szybkiego połączenia tramwajowego z Krowodrzy Górki na Azory, zakończenie rozbudowy al. 29 Listopada oraz realizację krakowskiego fragmentu tzw. Trasy Wolbromskiej. Te wszystkie inwestycje sprawią, że już za kilka lat północna część miasta stanie się dzielnicą z najlepiej rozbudowaną infrastrukturą transportową – deklaruje rzecznik. Mieszkańcy północy Krakowa z niecierpliwością czekają na realizację składanych przez Miasto obietnic.

Dodaj komentarz