umowa
Firma

Wzór aneksu do umowy

Na co dzień zawieramy różne umowy, z czego wiele spośród nich jest rozciągnięta w czasie. Dlatego też może dojść do konieczności wprowadzenia zmian na skutek działania różnych czynników. Taka zmiana nie musi oznaczać, że umowę trzeba zakończyć i podpisać ją zupełnie od nowa – wystarczy wówczas przygotować odpowiedni aneks do umowy. Według przepisów aneks do umowy powinien zostać sporządzony w taki sposób, w jaki określono to we wcześniej zawartej umowie. Dlatego też umowa sporządzona na piśmie musi być także przygotowana jako pisemny dokument. Warto wówczas wykorzystać odpowiedni wzór aneksu do umowy.

Aneks do umowy – co można za jego pomocą zmienić?

Aneks do umowy może zostać wykorzystany do:

  • uchylenia postanowień z pierwotnej umowy,
  • dodania nowych postanowień do umowy,
  • zmiany postanowień w umowie.

Jak sporządzić prawidłowo aneks do umowy?

Najważniejsze w przypadku sporządzania aneksu do umowy będzie określenie:

  • od kiedy aneks ten wchodzi w życie,
  • jakiej umowy dotyczy aneks (data, numer, miejsce jej zawarcia),
  • przedmiotu umowy, jak i zmian, które za sprawą aneksu zostaną do niej wprowadzone,
  • stron umowy, a tym samym też aneksu.

Na samym początku aneksu powinniśmy umieścić dane związane z umową, do której został on sporządzony. Następnie konieczne będzie określenie stron (poprzez wpisanie ich danych) podpisujących aneks, czyli przykładowo w wypadku umowy o dzieło, do której ma zostać podpisany aneks, stronami są wykonawca oraz zamawiający. Można również zaznaczyć, iż aneks tyczy się np. umowy sprzedaży, umowy najmu itd.

Najważniejszą składową aneksu do umowy będzie część, w której zostaną opisane zmiany, jakie on do niej wprowadza. Najlepiej, abyśmy posiłkowali się w tym przypadku elementami z umowy i wskazali je, czy to dzięki przytoczeniu paragrafu oraz ustępu, czy też bezpośredniej treści. Należy wpisać właściwe zmiany w taki sposób, żeby nie było żadnych wątpliwości, czego one dotyczą i w wyniku czego się pojawiły.

Na przykład celem wprowadzenia zmian w postanowieniach jednego z ustępów czy też całych paragrafu, musimy wskazać, chociażby ,,Strony ustalają zgodnie, iż czynsz miesięczny za wynajem określony w § w wysokości 2000 zł, podlega zmianie na 2300 zł.

Istotna informacja, która także powinna znajdować się w aneksie do umowy, to zapis, kiedy dokładnie wchodzi on w życie. Należy mieć na względzie, iż aneks obowiązuje od chwili złożenia pod nim podpisów obu stron, niemniej jednak może to zostać ustalone indywidualnie, chociażby, że aneks wejdzie w życie po 14 dniach od momentu jego podpisania.

Warto również na samym końcu aneksu zamieścić zapis, iż reszta postanowień umowy nie podlega zmianie, albo pozostaje bez żadnych zmian. I co najistotniejsze, aneks, tak samo jak pierwotna umowa, musi zostać podpisany przez obie zainteresowane strony. Wymaga się również jego dołączenia do umowy, ponieważ stanie się on jej integralną częścią. Więcej informacji na temat właściwego sporządzania aneksu do umowy, można znaleźć na stronie poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Dodaj komentarz