skladanie wnioskow
Gospodarka

Złożono wniosek patentowy dotyczący wynalazku przetwarzania instalacji PV

Pierwszy w Polsce wniosek patentowy dotyczący wynalazku przetwarzania instalacji PV w celu osiągnięcia bezodpadowej technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych został złożony w Urzędzie Patentowym RP. Spółka technologiczno – badawcza 2loop Tech S.A. zapowiada złożenie kolejnych wniosków dotyczących recyklingu komponentów instalacji energetycznych, wykorzystywanych w OZE.

Wniosek do Urzędu Patentowego RP dotyczy wynalazku jakim jest sposób recyklingu krzemowych paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystalicznych, zbudowanych warstwowo z płyty szklanej, folii typu EVA lub Tedlar oraz warstwy krzemowej.

Nasz wniosek dotyczy sposobu ogrzewania panelu poniżej temperatury mięknięcia szkła oraz powyżej temperatury rozkładu folii typu EVA lub typu Tedlar. Pozwoli to na późniejszą separację mieszaniny szkła, krzemu oraz cennych metali znanymi metodami separacji, co jest kluczowe dla całego procesu recyklingu – tłumaczy Marcin Karbowniczek, Prezes Zarządu 2loop Tech S.A. Opracowana technologia będzie umożliwiać praktycznie bezodpadowe zagospodarowanie zużytych paneli PV i co ważne, przy odpowiednim zastosowaniu, jest neutralna środowiskowo – dodaje Karbowniczek.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2050 roku około 11% światowych dostaw energii elektrycznej będzie wytwarzanych przy użyciu energii słonecznej.

Szacuje się, że w 2050 r. na całym świecie będzie od 60 do 78 mln ton odpadów z paneli słonecznych

Dzięki zespołowi naukowców prace nad doskonaleniem naszej innowacyjnej metody recyklingu paneli PV są bardzo zaawansowane i sukcesywnie chcemy zabezpieczać patentowo wypracowany przez nas know-how – mówi Marcin Karbowniczek. Biorąc pod uwagę zainteresowanie rynku oraz perspektywę rozwoju branży dążymy, aby nasza firma była europejskim liderem zagospodarowania zużytych paneli PV. Dotyczy to zarówno opracowywanych technologii, z których będzie można korzystać na zasadzie licencji, jak również samego procesu recyklingu – dodaje Karbowniczek.

Polska zaczyna wyrastać na europejskie centrum opracowywania technologii bezodpadowego recyklingu instalacji PV. Oprócz badań własnych, 2loop Tech prowadzi również badania w konsorcjum z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, a docelowo
w ramach konsorcjum przewidywana jest również współpraca z VSB Technical University w Ostrawie.

Dodaj komentarz